За нас


Ние сме независими счетоводители с пълна професионална правоспособност да организираме и изпълняваме счетоводната отчетност на предприятия от реалния сектор и нестопански организации, да съставяме финансови отчети и данъчни декларации на юридически  и физически лица, да поддържаме трудови досиета и да изготвяме заплати на персонала.

Нашата цел е да предоставяме услуга, която излиза извън традиционната рамка на счетоводна отчетност.

Опитът ни като счетоводители на разнообразни стопански дейности ни позволява да предложим модел на административни услуги за бизнеса, който носи удобство и сигурност.
 


Ние сме подготвени да дадем на своите клиенти:

  • Съвременен подход към конкретните потребности, базиран на актуални знания и технологична обезпеченост

  • Гъвкава организация за успешно протичане на двустранните работни отношения

  • Добри традиции и новаторство в намирането на решения

  • Етика и лоялност към партньорите
     

 

 

Ние сме тук, за да дадем най-доброто от своя опит за Вашия успех!