Административно-правни услуги

 

 

Ние може да Ви предложим:

- Правни услуги, включващи участие в преговори, изготвяне на договори, изповядване на сделки, представителство пред нотариус, представителство пред делови партньори, държавни, общински и съдебни органи;

- Чуждоезикови услуги, изразяващи се в професионален писмен и устен превод и легализация на документи;

- Оnline банкиране /извън бюджетните плащания, които са включени в абонаментните пакети/;

- Отчитане пред БНБ  за статистиката на платежния баланс, регистрация на кредити;

- Цялостно офисно обслужване, доставка, монтаж и поддръжка на компютърна и електронна техника, изграждане на мрежи, доставка на консумативи.

 

Свържете се с нас