Еднократни счетоводни услуги

 

 

 

Ако вашите стопански операции не предполагат необходимост от ежемесечно отчитане, то ние ще изготвим за вас необходимите счетоводни регистри, годишни отчети и данъчна декларация еднократно след приключване на финансовата година.

Ако вие сте физическо лице, което не извършва търговска дейност редовно и по занятие, но имате други доходи, подлежащи на деклариране и облагане, то ние ще изготвим и подадем в НАП вашата годишна декларация.
 

Целта е да се постигне максимална удовлетвореност от услугата за счетоводна отчетност,  без да бъдат пропуснати задължителните за Вашата дейност действия по закон. Ние можем да организираме изцяло текущата счетоводна отчетност като преди това предложим на ръководството адекватна счетоводна политика.

 

 

Свържете се с нас