Интрастат

 

 


Системата "Интрастат" се прилага за събирането на данни за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Европейския съюз.

Задължени за деклариране на данни по системата Интрастат са търговци, които са достигнали определените от Националния статистически институт прагове за потоци „пристигания” и „изпращания” / същите се определят ежегодно, като за 2017 г. за поток „пристигания” прагът е 410 000 лв., а за поток „изпращания” – 240 000 лв. /.

 

  Свържете се с нас