НовиниСпецифични случаи на облагане с ДДС при ВОП - ІII част

Право на приспадане на данъчен кредит при ВОП на стоки, чийто превоз не завършва на територията на страната или когато лицето се афишира като посредник в тристранна операция, но не са налице условията за тристранна операция.   Продължение        В хипотезата на чл. 62, ал.2 от ЗДДС обаче, не може да се твърди, че придобитите от данъчно задълженото лице стоки, ще бъдат използ ...

Специфични случаи на облагане с ДДС при ВОП - ІI част

Право на приспадане на данъчен кредит при ВОП на стоки, чийто превоз не завършва на територията на страната или когато лицето се афишира като посредник в тристранна операция, но не са налице условията за тристранна операция.   Продължение       Така в горепосоченото писмо с изх. № 24-33-151 oт  01.03.2012 г., приходната администрация доста аргументирано и категорично заема ...

Специфични случаи на облагане с ДДС при ВОП - І част

Статията е предоставена от адв. Бойчо Момчилов - данъчен адвокат   Право на приспадане на данъчен кредит при ВОП на стоки, чийто превоз не завършва на територията на страната или когато лицето се афишира като посредник в тристранна операция, но не са налице условията за тристранна операция.           С настоящата статия искам да насоча вниманието на уважаемия чит ...

Промените в осигурителните вноски за 2017 г.

18.12.2016 С промените в КСО, Закона за бюджета на ДОО и решението на МС за минамалната работна заплати, всичките в сила от 01.01.2017 г., ще се прилагат нови осигурителни вноски за фонд "Пенсии", нов МОД за последнта квалификационна група и за самооосигуряващите се лица и е валидна нова минимална работна заплата: Ръст на вноската за фонд "Пенсии" с 1 % : при разпределение, както ...