НовиниПарично обезщетение при безработица

07/11/2013 Какво е необходимо да знаете във връзка с паричното обезщетение за безработица? - Екипът от счетоводители на счетоводна кантора Gbalance се постара да събере и обобщи за вас цялата необходима информация. Вижте я в настоящата публикация!   Право на парично обезщетение за безработица   Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни в ...

Счетоводно обслужване: Амортизация на активите

01/11/2013 В настоящата публикация ние от счетоводна кантора Gbalance сме си поставили за цел да разгледаме един важен аспект при счетоводното обслужване на предприятията – амортизацията на активите и свързаните с нея счетоводни услуги.     Амортизацията се определя като разход, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предпола ...

Фирмено счетоводство: Счетоводно отчитане на приходи от лихви

26/10/2013 Верни на традицията да ви предоставяме актуална и пълноценна информация, сврързана с различни аспекти на счетоводството и счетоводните услуги, ние от счетоводна кантора Gbalance разгледахме един от често срещаните въпроси при счетоводното обслужване на фирми: отчитането на приходи от лихви. Счетоводното признаване на приход, създаден от ползването на активи на предприятието (в случая пари ...

Счетоводство: Трудов договор и граждански договор

21/10/2013 Счетоводна кантора Gbalance подготви този материал в отговор на често задавани въпроси от клиенти, търсещи счетоводно обслужване в областта на личния състав и администрирането на персонала. А именно: Какви са разликите между трудов и граждански договор и кой от двата вида правоотношения да изберем? Трудовият договор е договор, по силата на който двете страни се съгласяват едната да предоста ...