Прагове за деклариране по системата Интрастат

24/11/2014

Нови прагове за деклариране през 2015 г. по системата Интрастат

В своя заповед от 21.10.2014 г. Националния статистически институт обяви нови прагове по системата Интрастат както следва

Поток „Изпращания” – 220 000 лв.

Поток „Пристигания” – 370 000 лв.

 

Прагове за статистическа стойност за 2015 г.

Поток „Изпращания” – 10 600 000 лв.

Поток „Пристигания” – 5 300 000 лв.