Промените в осигурителните вноски за 2017 г.

18.12.2016

С промените в КСО, Закона за бюджета на ДОО и решението на МС за минамалната работна заплати, всичките в сила от 01.01.2017 г., ще се прилагат нови осигурителни вноски за фонд "Пенсии", нов МОД за последнта квалификационна група и за самооосигуряващите се лица и е валидна нова минимална работна заплата:

Ръст на вноската за фонд "Пенсии" с 1 % :

при разпределение, както следва:

  • за родените преди 1 януари 1960 г.: 10,46% за сметка на работодателя и 8,34% за сметка на работника (общо 18.8%)
  • за лицата родени след 31 декември 1959 г.: 7,66% за сметка на работодателя и 6,14%за сметка на работника (общо 13.8%)

Ръст на вноската за фонд "Пенсии" с 20 % за осигурените по чл. 69 от КСО:

  • 60,8% за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
  • 55,8% за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

За самоосигуряващите се лица минималния доход за определяне на авансовите осигурителни вноски ще се определя по следните правила:

При осигурителен доход през 2015 г.

  • до 5400 лв.  МОД е 460 лв.;
  • от 5400.01 до 6500 лв. МОД е 500 лв.;
  • от 6500.01 лв. до 7500 лв. МОД е 550 лв.;
  • над 7500 лв. МОД е 600 лв.

Ако лицата са започнали за първи път дейност през 2016 г. или 2017 г. или през 2016 г. временно не са упражнявали такава, ще имат право да определят осигурителен доход не мо - малко от 460 лв.

Максималният осигурителен доход се запазва на 2600 лв.

От 2017 г. и занапред ще се наблюдава увеличаване на вноските за фонд "Пенсии".

Върху социалните разходи за първи път дължими ще бъдат вноските за всички фондове за ДОО.

Осигурителния доход на земеделските производители и тютюнопроизводителите се запазва на 300 лв.

За дните  в неплатен отпуск  се дължи здавна вноска в размер на 8% от 230 лв. за пълен месец.


За дните  във временна нетрудоспособност на лицата здавната вноска се изчислява от 460 лв. за пълен месец.