ONLINE счетоводство

 

 

Ако искате вашите счетоводни регистри да бъдат при вас, докато ние работим по тях, то за вас е услугата online счетоводство.

 

ONLINE счетоводство - как работи то?

 

Вие ни изпращате
документите.
Ние се свързваме
с вашия компютър по Интернет.
Актуализаме счетоводните ви
регистри и излизаме от системата.
Сканирайте и изпратете. И въвеждаме новите данни. Вие и вашите сътрудници сами
можете да наблюдавате актуалните
данни по счетоводните справки
ли движението на стоките ви.
  Свържете се с нас