Регистрация на фирма

 

 

Когато имате идея за бизнес, при нас ще получите компетентен съвет от юрист и счетоводител за най-удачната правна форма на фирмата, под която ще оперирате и кои са необходимите решения и действия от ваша страна:

•    да изберете името на фирмата;
•    какъв предмет на дейност ще регистрирате за вашите бизнес операции;
•    на кой адрес ще е седалището и управлението на фирмата и от къде ще кореспондирате с вашите партньори и държавни структури;
•    да изберете управител;
•    да внесете капатала за регистриране по набирателна сметка;
•    да се посети нотариус.

В рамките на няколко дни нашият юрист ще регистрира вашата фирма и вие ще получите актуалнато състояние на новото си дружество или ЕТ.

 

  Свържете се с нас