Услуги

 

Вие моделирате това, което ние правим за вас.

Като счетоводители ние съдействаме на бизнеса да стане по-печеливш,  което изисква увеличаване  на ефективността. 

Какво се прави в такива случаи?

Един от примерите за съвременен подход в администрацията на фирмата за увеличаване на резултатите, е да предадем търговските книги и изготвянето на заплатите на персонала на независим професионален счетоводител. С това незабавно се постига двойна полза:


-    Вие не отделяте ресурси за счетоводство с високо качество
-    За вашите партньори и за ревизорите от Националната агенция за приходите и НОИ воденето на счетоводна отчетност от независим счетоводител вдъхва повече увереност, че делата ви се отчитат както трябва.

Правилното решение може да е цялостно изнасяне на системата или само на отделни процеси:

-    Приходно-разходното счетоводство
-    Финансовото отчитане и данъчно деклариране
-    Поддържане на трудовите досиета на персонала и изплащането на заплати.

Което и да се избере, увеличаването на ефективността е гарантирано.

По-малките компании и тези, които стартират за първи път, и които не разполагат с достатъчно човешки капитал, получават цялостна счетоводна и данъчна услуга, както и много свързани знания за управлението на стопанската дейност.  
 

Ежемесечното счетоводство може да бъде извършвано във Вашия офис, при нас, или „в облака”, като наред с това:
 

-     Ние съставяме годишни и междинни финансови отчети.
-     Подаваме месечните декларации по ДДС.
-     Изготвяме годишни корпоративни декларации и декларации за доходите на физическите лица / ако вие сте едноличен търговец, упражнявате свободна професия или имате други доходи през годината /.
-     Съставяме отчети за Националния статистически институт и обявяваме Годишния финансов отчет в Търговския регистър.
-     Оказваме пълно управление на отношенията ви с наети лица, като изготвяме договори, ведомости за заплати, декларации, свързани със социално осигуряване, предаваме болнични листове в НОИ.
-     Ние управляваме връзките ви с Националната агенция по приходите и Инспекцията по труда и участваме в проверките и ревизиите от тяхна страна.
-     Ние подготвяме вашите платежни нареждания и подготвяме документите при кандидатстване за  банкови кредити.
-     Следим вашите парични потоци и изготвяме богато разнообразие от анализи за нуждите на вашия мениджмънт.     

 

Свържете се с нас